TRİCHOVAK

TRİCHOVAK

Endikasyon ve Kontraendikasyon:

Sığırlarda (buzağı dana, inek)Trichophytosis hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Aşı sağlıklı hayvan­lar için zararsız olup, trichophytosis oluşturmaz. Şiddetli enfeksiyon hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Kompozisyonu:

TRİCHOVAK, Trichophyton verrucosum TF-130 suşundan hazırlanmış canlı attenüe liyofilize bir aşıdır. Bir sığır dozu 6 -12 x 107 T. verrucosum sporları ihtiva eder. On dozluk aşıda 125 mg sukroz ve 25 mg jelatin bulunur.

Endikasyon ve Kontraendikasyon:

Sığırlarda (buzağı dana, inek) Trichophytosis hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Aşı sağlıklı hayvan­lar için zararsız olup, trichophytosis oluşturmaz. Şiddetli enfeksiyon hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

Liyofilize aşı, sulandırma sıvısı ile eritilerek hazırlanır ve İM yolla uygulanır. Bu amaçla, örneğin 10 dozluk aşı için 40 ml sulandırma sıvısı kullanılır. Homojenize edilerek hazırlanan aşı,profilaktik amaçla; buzağılara 2 ml, dana ve sığırlara 4 ml terapotik amaçla; buzağılara 4 ml, dana ve sığırlara 8 ml sağrı bölgesine kasiçi yolla enjekte edilerek uygulanır. Uygulama sırasında enjeksiyon yeri traş edilir ve % 70 lik alkol ile silinir. İkinci doz 10-14 gün sonra aşı aynı yere ve aynı dozda uygulanır. Trichophytosis'ten ileri derecede etkilenmiş hayvanlara 2. aşıdan 10 gün sonra 3. bir doz uygulanabilir.

     Hayvan türü

Yaş

Aşı dozu (ml)

Koruyucu Dozu

Tedavi Dozu

Buzağı

4 aya kadar

2

4

Dana /İnek

4 aydan büyük

4

8

 

 

Uyarı:

Bu ürün yasal yetkililerince uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkili kişiler dışında yapılan uygulamadan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Dilue edilmiş aşı, hazırlanmasından sonraki 2 saat içinde kullanılmalıdır.

Yan Etkiler

Bazı hayvanlarda, ikinci aşıdan 10-15 gün sonra uygulama yerinde, büyüklüğü 20 mm çapına varan yüzeysel bir tabaka oluşabilir. Ancak ilaçla müdahale edilmemelidir. 20-25 gün sonra bu deri kabukları kendiliğinden düşer. Trikofitik kabukların incelmesi ve düşmesi ile gözlemlenen tedavi etkisi, ikinci aşıdan 15-30 gün geçtikten sonra görülür. Trikofitik kabukların düşmesini sağlamak amacıyla lezyonlara vazelin, balık yağı ve benzer yumuşatıcılar sürülebilir.

İmha Şartları:

Otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır. Saha şartlarında aşı şişeleri ve kullanılan enjektörler 40 dakika süresince kaynatılıp derin olarak toprağa gömülmelidir.

Yasal Arınma Süresi:

Aşılanan hayvanlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

Saklama Koşulları:

Aşı, +2 °C/+8 °C sıcaklıkta kuru ve ışıksız ortamında saklanmalıdır.

Ambalajlama:

1,2,5,10,20 ve 40 doz olarak 8 - 20 ml hacimli cam şişelerde liyofilize pelet halinde bulunur. Sulandırma sıvıları ise 4, 8, 20, 40, 80 ve 160 ml olarak cam şişelerde ambalajlanmıştır.