SUPERVAC-7

SUPERVAC-7

SÜPERVAC - 7; sığır, koyun ve keçilerin; tetanoz. enterotoksemı {Pulpy kidney ve Struck = Braxylıke disease) ve bradzot. kuzuların bulaşıcı karakteri! dizanten'sıne. buzağıların gastroenteritisi.

SUPERVAC-7        

Kompozisyonu:

SÜPERVAC - 7 , Cl. perfringens tip B, C, D (P- ve E-toksoidleri) Cl. oedematiens tip A (a-toksoidı). Cl.septicum (a-toksoidi), Cl. tetani (tetanoz toksoidi) ve Cl.chauveoi (anakültür) bakterilerinin inaktif anakültür ve toksoidlerini içeren alüminyum hidroksit adjuvantlı polivalan- kombine, toksoid ve anakültür karakterde bir aşıdır.

 

Endikasyonları:

SÜPERVAC - 7; sığır, koyun ve keçilerin; tetanoz. enterotoksemı {Pulpy kidney ve Struck = Braxylıke disease) ve bradzot. kuzuların bulaşıcı karakteri! dizanten'sıne. buzağıların gastroenteritisi. enterotoksemi. koyunların enfeksiyoz nekrotik hepatitisi. sığırların yanıkara ve gazlı gangren hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Kontraendikasyonları:

Aşı. doğumuna 4 hafta kalanlara ve endikasyonda belirtilen hastalıkların belirtilen başlamış hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

Kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtılmalı ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir. Daha önceden hiç aşılanmamış hayvanlar için SÛPERVAC-7 Aşısı 14-21 gün ara ile sığırlara 4 ml koyun ve keçilere 2 ml, kuzu ve oğlaklara 1 ml dozunda 2 kere yapılır. Daha önceden aşılanmış hayvanlarda ise. 6 ay aralıklarla belirtilen miktarlarda 1 kere uygulanır.

Aşı. sığırlara boyundan, koyun ve keçilere koltuk altı yünsuz bölgeye den altı ( S.C.) yolla tatbik edilir. Önemli uyarılar:

1- Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır.

2- Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır

3- Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır

4- Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır

5- Aşı endikasyon spektrumunda belirtilen hastalıklardan biri ile hasta hayvanlarda kullanılmamalıdır.

6- Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan Etkiler:

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, antialerjik, antiadrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir. İmhası gereken aşıların imha koşulları:

Otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

Yasal Arınma Süresi:

Aşılanan hayvanlar 28 gün süre ile kesime sevk edilmemelidir.

Saklama Koşulları:

+2/+8 °C'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Dondurulmamalı, ışıktan korunmalıdır.

Ambalaj Şekli:

20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml ve 300 ml'lik şişelerde sunulmuştur.