PASKOLİSER  

PASKOLİSER  

Kuzu ve buzağılara doğar doğmaz yapılır. Kuzu ve buzağılarda Pastörelloz pnömonilerinin tedavisinde ve transport öncesinde koruyucu olarak kullanılır. Kontraendikasyon tespit edilmemiştir.

PASKOLİSER        

Kompozisyonu:

Kuzu ve buzağıların neonatal dönemde septisemilerine sebep olan Kolibasilloz ve Pastörelloz enfeksiyonlarının korunma (pasif bağışıklama) ve tedavileri için hazırlanmış hiperimmun serumdur.

Endikasyonları ve Kontraendikasyonları:

Kuzu ve buzağılara doğar doğmaz yapılır. Kuzu ve buzağılarda Pastörelloz pnömonilerinin tedavisinde ve transport öncesinde koruyucu olarak kullanılır. Kontraendikasyon tespit edilmemiştir.

Uygulama ve Dozaj:

Koruyucu amaçla kuzulara 5 ml, buzağılara 20 ml uygulanır. Tedavi için ise kuzulara 10 ml, buzağılara 40 ml derialtı veya kasiçi yolla uygulanır.

Uyarılar:

Serum şişeleri çalkalanmamalı ve enjeksiyon sırasında asepsiye riayet edilmelidir.

Yan Etkiler:

Tespit edilmemiştir.

Yasal Arınma Süresi:

Yoktur.

Saklama Koşulları:

+ 2 °C / + 8 °C'de ve karanlıkta tutulmalıdır.

Ambalaj Şekli:

20 ve 50 ml'lik şişelerde ambalajlanır.

İmha Şartları:

Çevre için zararlı değildir.