NOVYGEN-S 

NOVYGEN-S 

Aşı, koyun ve keçilerin Enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxylike disease ), kuzuların bulaşıcı karekterli Dizanteri'sine, koyunların Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis hastalığı ile koyun ve kuzuların Beyaz Kas hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

NOVYGEN-S        

Kompozisyonu:

Cl.perfringens tip C.D ve Cl.oedematiens tip A anakültürü ile hazırlanmış olup her ml'de 1.1 mg Sodium Selenit içeren NOVYGEN-S Aşısı; Alüminyum hidroksit ve Saponin le adjuvantlanmış, anaktif toksoid kombine bir aşıdır.

Endikasyonları:

Aşı, koyun ve keçilerin Enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxylike disease ), kuzuların bulaşıcı karekterli Dizanteri'sine, koyunların Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis hastalığı ile koyun ve kuzuların Beyaz Kas hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Kontraendikasyonları:

Aşı, doğumuna 6 hafta kalanlara ve Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis belirtileri başlamış olan hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

 • Kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtıldıktan ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir.
 • Aşının dozu koyunlar için 4 ml kuzular için 2 ml'dir. İlk kez aşılanacak koyunlar 21 gün ara ile 2 ml ve 2 ml kuzular ise yine aym ara ile 1 ml ve 1 ml aşı ile iki defa aşılanırlar. Bir önceki aşılanmış hayvanlara 2 ml'lik tek doz aşı uygulanması yeterlidir.
 • İlk kez aşılanan koyun ve kuzuların 6 ay sonra tek doz aşı ile (koyunlar 2 ml kuzular 1 ml) aşılanması yeterlidir
 • Aşı koltuk altı yünsüz bölgeye deri altı tatbik edilir.
 • Keçilerde de koyunlarda olduğu gibi kullanılır.
 • Kuzu dizanterisine karşı ise 21 gün ara ile 1 ml ve 1 ml olarak kullanılır.

Önemli Uyarılar:

 1. Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır
 2. Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır.
 3. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır.
 4. Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır
 5. Aşı endikasyon spektrumunda belirtilen hastalıklardan biri ile hasta olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
 6. Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan Etkiler:

Bazı hayvanlarda aşı enjeksiyon yerinde adjuvanta bağlı hafif şişkinlik oluşabilir. Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, alerjik adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir.

İmhası Gereken Aşıların İmha Koşulları:

Otoklavda l21°C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır.

Yasal Arınma Süresi :

Yoktur.

Saklama Koşulları :

Aşı, + 2 °C / + 8 °C‘de (buzdolabı şartlarında) saklanmalıdır. Kesinlikle dondurulmamalı, ışıktan ve ısıdan uzak tutulmalıdır.

Ambalaj Şekli :

Aşı, 50 ve 100 ml'lik şişelerde ambalajlanır.