Moraxella Bovis Otovaksini

Moraxella Bovis Otovaksini

Moraxella bovis otovaksini, buzağı dana ve ineklerde Enfeksiyöz Keratokonjuktivitis enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sağlamak için deri altı veya kasiçi yolla kullanılır.

 İşletme haricinde kullanılamaz ve pazarlanamaz.

Kompozisyonu:

.... işletmesindeki........ keratokonjuktivitisli sığırlardan izole edilen

Moraxella bovis izolatlarından ilgili işletme için özel üretilmiş monta- nid IMS adjuvantlı inaktif bir otojen aşıdır. İki farklı (enjeksion ve sprey (mavi renkli)) formulasyonda hazırlanmıştır.

Endikasyonu ve Aşılama Programı:

Moraxella bovis otovaksini, buzağı dana ve ineklerde Enfeksiyöz Keratokonjuktivitis enfeksiyonlarına karşı bağışıklık sağlamak için deri altı veya kasiçi yolla kullanılır. Konjuktival Moraxella bovis otovaksini ise her iki göze birer kere spreylenerek uygulanır. Aşılama programı, 3 hafta aralıkla 2 kere aşıladıktan sonra her 5-6 ayda bir, tek doz uygulanarak sürdürülür.

Kontraendikasyonlar:

Kontraendikasyonu yoktur.

Ambalaj Şekli:

Moraxella bovis otovaksini, 100 mİ şişelerde 50'şer doz olarak doldu­rulmuştur. Konjuktival Moraxella bovis Otovaksini ise 30 mİ sprey şişelerinde 120'şer doz olarak doldurulmuştur.

Uyarılar:

Aşı şişesi, aşılama süresince sık sık karıştırılmalıdır. Her enjeksiyonda enjeksiyon yeri alkol ve/veya etkili antiseptik ile silinmeli, enjektör ucu alkolle silinmeli veya yeni bir iğne kullanılmalıdır.

Saklama Şartları:

Buzdolabı (+4 °Cde) ısısında saklanır. Dondurulmamalıdır.

Üretici:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Yasal Uyarı:

Aşı, otojen olarak özel hazırlandığından;"Vefer/ner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik'in 76. Maddesinde belirtilen "Otovaksin üretimi dağıtımı, kullanımı; kayıt ve bildirimleri" hükümlerini kapsar.

"SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR."