Kombine Pseudotüberküloz Otovaksini

Kombine Pseudotüberküloz Otovaksini

İşletmede pseudotüberküloz semptomları ile seyreden piyojenik enfeksiyonlara karşı bağışıklık için kullanılır.

İşletme haricinde kullanılamaz ve pazarlanamaz.

Kompozisyonu

..... Hayvancılık işletmesi koyunlarındaki pseudotuberculosis örneklerinden üretilen

C.pseudotuberculosis, S.aureus ve Streptococcus spp izolattarından hazırlanmış AH adjuvantlı inaktif kombine otovaksindir. Prof. Dr. Osman ERGANİŞ tarafından formüle edilmiştir.

Endikasyonları

işletmede pseudotüberküloz semptomları ile seyreden piyojenik enfeksiyonlara karşı bağışıklık için kullanılır.

Kontraendikasyonları

Kombine Pseudotüberküloz Otovaksini, 120.000 doz kullanılmış ve kontraendikasyon bildirilmemiştir.

Uygulama ve Dozaj

Buzdolabından çıkarılan şişeler, iyice karıştırılır. Oda ısısına kadar ılıtıldıktan sonra koyun ve kuzulara deri altı yolla 1 er mİ uygulanır, ilk dozdan 3-4 hafta sonra tekrarlanır. 5-6 ayda bir rapel yapılır.

Uyarılar

Uygulama sırasında sık sık çalkalanmalı ve enjeksiyon sırasında riayet edilmelidir.

Yan Etkiler

Bilinmemektedir. Tüm aşılarda anafilaktik alerji riski vardır. Anafilaksi faşılamadan sonraki ilk 30 dakika içerinde gelişebilecek alerjiler) durumunda, atropin sülfat veya diğer solunum analeptikleri kullanılması tavsiye edilir.

Yasal Arınma Süresi

Yoktur.

Saklama Koşulları

+4 °C de muhafaza edilmelidir.

Ambalaj Şekli

100 mİ ‘lik cam şişelerde 100'er dozluk olarak ambalajlanmıştır.

İmha Şartları

Çevre için zararlı değildir.

Üretim Yeri

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Yasal Uyarı

Aşı. otojen olarak özel hazırlandığından; "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik'in 76. Maddesinde belirtilen "Otovaksin üretimi, dağıtımı, kullanımı, kayıt ve bildirimleri"

hükümlerini kapsar.

"SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR."