Eschericihia Coli + Ornithobacterium

Eschericihia Coli + Ornithobacterium

E.coli + ORT otovaksini, kümes hayvanlarını Eschericihia coli ve Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonlarından korumak için kullanılır.

Kompozisyonu:

E.coli + ORT otovaksini, hindilerden izole edilmiş Escherichia coli suşları ile Ornithobacterium rhinotracheale serotip A ve serotip B suşlarından

.. adjuvantı ile hazırlanmış, inaktif kombine bir aşıdır.

Endikasyonları:

E.coli + ORT otovaksini, kümes hayvanlarını Eschericihia coli ve Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonlarından korumak için kullanılır.

Kontraendikasyonlar:

Kontraendikasyon tespit edilmemiştir.

Uygulama şekli ve dozu:

E.coli + ORT otovaksini, 100 mİ ve 250 mİ lik şişelerde hazırlanır. Bir doz 0.5 mİ dir. Boyundan SC (derialtı) yolla yapılır.

Uyarı:

Aşı enjektöre çekilmeden önce alt üst edilerek iyice karıştırılmalıdır.

Yan Etkiler:

Yan etki tespit edilmemiştir.

İmha Koşulları:

İnaktif aşı olduğundan imha için özel durum gerektirmez.

Saklama Koşulları:

Aşı, karanlık ortamda ve +2 /+8 °C'de buzdolabında saklanır. Dondu­rulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:

200 ve 1000 dozluk olarak ambalajlanır.

Üretici:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Yasal Uyarı:

Aşı, otojen olarak özel hazırlandığından/'Vefer/ner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik'in 76. Maddesinde belirtilen "Otovaksin üretimi, dağıtımı, kullanımı, kayıt ve bildirimleri" hükümlerini kapsar.

"SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR."