ENTOVAC-S

ENTOVAC-S

Aşı. koyun ve keçilerin Enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxylike disease) hastalığı ile koyun ve kuzuların Beyaz Kas hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

ENTOVAC-S        

Tanımı:

Aşı, koyun ve keçilerin Enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxyiike cfcsease > hastalığı ile koyun ve kuzuların Beyaz Kas hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır

Kompozisyonu:

Cl.perfringens tip C ve D anakültürü (bakterin + toksoid) ile hazırlanmış olup her ml'de 2,2 mg Sodıum selenıt içeren ENTOVAC-S Aşısı; Alüminyum hidroksit ve SaponinTe adjuvantlanmış, inaktif toksoid kombine bir aşıdır.

Endikasyonları:

Aşı. koyun ve keçilerin Enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxylike disease) hastalığı ile koyun ve kuzuların Beyaz Kas hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Kontraendikasyonları:

Doğumuna 6 hafta kalanlara ve enterotoksemi belirtileri başlamış olan hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

- Aşı; kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtıldıktan ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir.

- Aşının dozu koyunlar için 1.5 ml (1 ml+ 0.5 ml) kuzular için 1 ml (0 5 ml+ 0.5 ml) 'dir.

- İlk kez aşılanacak koyunlar 21 gün ara ile 1 ml ve 0.5 ml kuzular ise yine aynı ara ile 0.5 ml ve 0.5 ml aşı ile iki defa aşılanırlar.

- Daha önceden aşılanmış hayvanlara her 6 ayda 1 ml'lik tek doz rapel aşı uygulanması yeterlidir.

- Aşı; koltuk altı yönsüz bölgeye, aseptik şartlarda, deri altı tatbik edilir

- Keçilerde de koyunlarda olduğu gibi kullanılır.

- Kuzu dizanterisine karşı ise 21 gün ara ile 0.5 ml ve 0.5 ml olarak kullanılır.

Önemli Uyarılar:

  1. Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır
  2. Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır.
  3. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdr.
  4. Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
  5. Aşı endikasyon spektrumunda belirtilen hastalıklardan biri ile hasta olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
  6. Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyutmalıdır.

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edılmelidir.Yotkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan Etkiler:

Bazı hayvanlarda aşı enjeksiyon yerinde adjuvanta bağlı hafif şişkinlik oluşabilir. Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, alerjik adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir.

Yasal Arınma Süresi:

Yoktur.

Saklama Koşulları:

Aşı. karanlık ortamda ve +2 °C / + 8 °C' de saklanır.

İmhası Gereken Aşıların İmha Koşulları:

Otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır.

Ambalaj Şekli:

Aşı. 50 ve 100 ml'lik şişelerde 33 ve 66 doz olarak ambalajlanmıştır