BOTİVAC

BOTİVAC

Endikasyoniarı:

BOTİVAC  sığırların botulismus hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılır. Kontraendikasyonları:

Aşı, doğumuna 4 hafta kalanlara ve botulismus belirtisi başlamış hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

Kompozisyonu:

Cl. botulinum tip C ve D ile anakültür şeklinde hazırlanan alüminyum hidroksit adjuvantlı bivalan karakterde bir aşıdır.

Endikasyonları:

BOTİVAC, sığırların botulismus hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılır. Kontraendikasyonları:

Aşı, doğumuna 4 hafta kalanlara ve botulismus belirtisi başlamış hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama Şekli ve Dozu:

Kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtılmalı ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir. Daha önceden hiç aşılanmamış hayvanlar için BOTİVAC Aşısı; sığırlarda 4 ml olup, 14 gün ara ile 2 ml ve 2 ml şeklinde omuz gerisinden derialtı (SC) yolla 2 kere yapılır. Daha önceden aşılanmış hayvanlarda ise, 6 ay aralıklarla 2 ml lik tek doz uygulaması yeterlidir

Önemli Uyanlar:

  1. Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır.
  2. Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır.
  3. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır.
  4. Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.
  5. Enjeksiyon yerinde görülen sert şişlikler normal aşı reaksiyonudur.
  6. Aşının bağışıklık süresi 6 aydır.
  7. Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan Etkiler:

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, antialerjik, antiadrenerjik ve antihistaminik preparatlaria kontrol altına alınabilir.

İmhası gereken aşıların imha koşulları:

Otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

Yasal Arınma Süresi:

Yoktur.

Saklama Koşulları:

+ 2 °C / + 8 °C'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Dondurulmamalı, ışıktan korunmalıdır. Ambalaj şekli:

20 ml, 50 ml, 100 ml ve 200 ml'lik şişelerde sunulmuştur.