SUPERVAC-9

SUPERVAC-9
        

KOMBİNE TETANOZ, SALMONELLOZ, PSEUDOTÜBERKÜLOZ,
ENTEROTOKSEMİ, ENFEKSİYÖZ NEKROTİK HEPATİTİS, BRADZOT, YANIKARA ASISI     

 

Kombinasyonu:
SÜPERVAC - 9; Cl. perfringens tip B. C, D ((i- ve £-toksoidleri) Cl. oedematiens tip A (a-toksoidi), Cl.septicum («-toksoidi). Cl. tetani (tetanoz toksoidi). Cl.chauveoi (anakültür). S. typhimurium (anakültür) ve C. pseudotuberculosis (anakültür ve toksoid ) bakterilerinin inaktif anakültür ve toksoidlerini içeren alüminyum hidroksit adjuvantlı. panax ginsengli polivalan-kombine, toksoid ve anakültür karakterde bir aşıdır.

 

 

Endikasyonları:

SÜPERVAC-9; sığır, koyun ve keçilerin; tetanoz, salmonelloz (S.enterica subsp typhimurium) enterotoksemi (Pulpy kidney ve Struck =Braxylike Disease) ve bradzot, kuzuların bulaşıcı karakterli dizanteri sine, buzağıların gastroenteritisi. enterotoksemi. koyunların enfeksiyoz nekrotik hepatitisi ve pseudotüberkülozu. sığırların yanıkara ve gazlı gangren hastalıklarına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

Kontraendikasyonları:

Aşı, doğumuna 4 hafta kalan ve endıkasyonda belirtilen hastalıkların belirtileri başlamış hayvanlara yapılmamalıdır.

Uygulama şekli ve dozu:

Kullanımdan önce oda ısısına kadar ılıtılmalı ve iyice çalkalandıktan sonra enjekte edilmelidir. Daha önceden hiç aşılanmamış hayvanlar için SÜPERVAC-9 Aşısı; 14-21 gün ara ile sığırlara 4 mİ, koyun ve keçilere 2 mİ. kuzu ve oğlaklara 1 mİ dozunda 2 kere yapılır. Daha önceden aşılanmış hayvanlarda ise. 6 ay aralıklarla belirtilen miktarlarda 1 kere uygulanır.

Aşı; sığırlara boyundan, koyun ve keçilere koltuk altı yünsüz bölgeye deri altı ( S.C.) yolla tatbik edilir.

Önemli Uyarılar:

  1. Sadece sağlıklı hayvanlara yapılmalıdır
  2. Aşılama esnasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır.
  3. Açılan her aşı şişesi aynı gün içinde kullanılmalıdır.
  4. Aşı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

Aşı endikasyon spektrumunda belirtilen hastalıklardan biri ile hasta olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

Ürün yasal yetkililerce uygulanmalı ve takip edilmelidir. Yetkililerden başka kişiler tarafından yapılan uygulamalardan doğacak sonuçlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde en yakın Veteriner Hekime baş vurulmalıdır.

Yan etkiler:

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, antialerjik, antiadrenerjik ve antihistaminik preparatlarla reaksiyonlar, kontrol altına alınabilir İmhası gereken aşıların imha koşulları:

Otoklavda 121 °C’de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukura atılır. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

Yasal arınma süresi:

Aşılanan hayvanlar 28 gün süre ile kesime sevk edilmemelidir.

Saklama koşulları:

+2/+8 °C’de saklanmalı ve taşınmalıdır. Dondurulmamalı, ışıktan korunmalıdır.

Ambalaj şekli:

20 mİ. 50 mİ. 100 mİ. 200 mİ ve 300 ml’lik şişelerde sunulmuştur.

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız

İzin Belgesi Yüklenmemiş


Diğer Ürünlerimizden Bazıları