ABORVAC S COW

ABORVAC S COW
        

Kompozisyon:

ABORVAC-S Cow. B. abortus S 19 aşı suşundan hazırlanmış attenüe canlı liyofilize bir aşıdır. Bir doz aşıda 1-3x109 canlı B. abortus S 19 bakterisi, stabilizer olarak ise her liyofilize aşı şişesinde: Enzymatic digest of Casein (Casiton) 6.25 mg, Sukroz 12.5 mg, sodyum glutamat 2.5 mg bulunur.

Endikasyonları ve kontraendikasyonları:

6 aylıktan büyük ergin danaları brusellozise karşı bağıştklamak için kullanılır.

Gebe hayvanlara ve erkek danalara/boğalara uygulanmaz.

Uygulama şekli ve dozu:

  • Özel sulandırma sıvısı ile sulandırılan aşı. boynun sağ tarafına deri altı 1 mİ enjekte edilerek uygulanır.
  • ABORVAC-S Cow Aşısı sağlıklı dişi danalara ve gebe olmayan sığırlara yapılır.
  • Aşı, gebe kalmadan aşılanan hayanlara doğumdan sonra (1 doğum aralığı sonrası) tekrarlanır ise daha iyi koruma sağlar.
  • Aşılanan hayvanlar kalıcı işaretlerle işaretlenir.
  • Aşılamada her hayvan için ayrı iğne kullanılmalıdır.
  • Aşılama sonrası hayvanların, 2 gün boyunca serin bir ortamda tutulması tavsiye edilir.
  • Enjeksiyon bölgesinde bazen görülebilecek küçük sert şişlikler ve hafif vücut ısısı artışı normal aşı reaksiyonu olarak değerlendirilir.
  • Uygulayıcı asepsi ve antisepsi kurallarına uymalı ve aşılama sırasında eldiven ve maske kullanmalıdır Gerektiğinde aşı ile temas eden kısımları antiseptiklerle yıkamalıdır.

Uyarı:

  • Sulandırılan aşı 2 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Yan etkiler

Nadiren olmakla birlikte aşılamayı takip eden 2 saat içerisinde gelişebilecek anafilaktik şok halinde 1/5000'lik Atropin Sülfat eriyiğinden 12 saat ara ile 2 kere 10 mİ deri altı yolla verilmelidir.

Yasal arınma süresi:

Aşılanan hayvanlar 3 ay süre ile kesime sevk edilmemelidir.

Saklama koşulları:

Aşı, karanlık ortamda ve +2 / +8 °C’de saklanır.

Ambalaj şekli:

2 - 5 -10 - 20 ve 50 dozluk şişelerde liyofilize edilmiş aşılar; 2 mİ. 5 mİ. 10 mİ, 20 mİ ve 50 ml'lik özel sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır.

İmhası gereken aşıların imha koşulları:

ABORVAC-S Cow Aşısı’nın imha işleminde şişe, içeriği ile beraber, açılmaksızın otoklav edilmeli (121 C’de 30 dakika) ve foseptik çukuruna atılmalıdır. Eğer imha işlemi saha şartlarında yapılacak ise; yarım ve boş aşı şişeleri su içerisinde en az 5 dakika kaynatıldıktan sonra toprağa gömülmelidir.

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları