ABORVAC S CALF

ABORVAC S CALF
 Kompozisyon:

ABORVAC-S Calf, B. abortus S 19 Aşı suşundan hazırlanmış attenüe canlı liyolilize bir aşıdır. Bir doz aşıda 40-120 x 109 canlı B. abortus S19 bakterisi, stabilizer olarak ise her liyofilize aşı şişesinde; Enzymatic digest of Caseirı (Casiton) 6.25 mg. Sukroz 125 mg. sodyum glutamat 2.5 mg bulunur.

Endikasyonları ve kontraendikasyonları:

3-6 aylık yaştaki dişi buzağı-danaları brusellozise karşı bağışıklamak için kullanılır. Erkeklerde ve 6 aylıktan büyük ergin hayvanlarda kullanılmaz.

Uygulama şekli ve dozu:

■ Özel sulandırma sıvısı ile sulandırılan aşı. boynun sol tarafına deri altı 1 mİ enjekte edilerek uygulanır.

  • ABORVAC-S Calf Aşısı sağlıklı dişi buzağılara yapılır.
  • Aşılanan hayvanlar kalıcı işaretlerle işaretlenir.
  • Aşılamada her hayvan için ayrı iğne kullanılmalıdır.
  • Aşılama sonrası hayvanların, 2 gün boyunca serin bir ortamda tutulması tavsiye edilir.
  • Enjeksiyon bölgesinde bazen görülebilecek küçük sert şişlikler ve hafif vücut ısısı artışı normal aşı reaksiyonu olarak değerlendirilir.
  • Uygulayıcı asepsi ve antisepsi kurallarına uymalı ve aşılama sırasında eldiven ve maske kullanmalıdır
  • Gerektiğinde aşı ile temas eden kısımlar, antiseptiklerle yıkanmalıdır.

Uyarı:

  • Sulandırılan aşı 2 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Yan etkiler:

Nadiren olmakla birlikte aşılamayı takip eden 2 saat içerisinde gelişebilecek anafilaktik şok halinde 1 /5000'lik Atropin Sülfat eriyiğinden 12 saat ara ile 2 kere 10 mİ deri altı yolla verilmelidir.

Yasal arınma süresi:

Aşılanan hayvanlar 3 ay süre ile kesime sevk edilmemelidir.

Saklama koşullan:

Aşı, karanlık ortamda ve +2/+8'C'de saklanır.

Ambalaj şekli:

2 - 5 -10 - 20 ve 50 dozluk şişelerde liyofilize edilmiş aşılar; 2 mİ, 5 mİ, 10 mİ,

20 mİ ve 50 ml'lik özel sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır,

imha şartları:

ABORVAC-S Calf Aşıst'nın imha işleminde şişe, içeriği ile beraber, açılmaksızın otoklav edilmeli (121 C'de 30 dakika) ve foseptik çukuruna atılmalıdır. Eğer imha işlemi saha şartlarında yapılacak ise: yarım ve boş aşı şişeleri su içerisinde en az 5 dakika kaynatıldıktan sonra toprağa gömülmelidir.

 

 

 

Üretim İzin Belgesini büyütmek için resme tıklayınız


Diğer Ürünlerimizden Bazıları